Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Fizyki {iaps}

{iaps} = International Association of Physics Students. iaps.info

PSSF będzie reprezentować polskich studentów fizyki w strukturach IAPS jako provisional National Committee Poland.