Członkowie

Komitety lokalne:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Warszawski
  • KL Wrocław
    • Uniwersytet Wrocławski
    • Politechnika Wrocławska