ForFiz 2023

Forum Organizacji Studenckich Fizyki ForFiz jest wydarzeniem skierowanym do studentów i doktorantów fizyki oraz nauk pokrewnych z całej Polski, którzy działają w kołach naukowych, samorządach lub innych organizacjach studenckich. Chcemy również dotrzeć do studentów chcących rozpocząć taką działalność i zainteresowanych jej zakresem w Polsce.

Zaplanowanym miejscem realizacji jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którego będzie prowadzona transmisja na portalu YouTube, która ma dotrzeć do środowiska akademickiego studentów fizyki z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w grudniu 2023.

Ważnym celem wydarzenia jest integracja naszej społeczności studenckiej, aby lepiej poznać problemy istniejące w przestrzeni akademickiej oraz dyskutować wspólne drogi do ich rozwiązania. Forma wydarzenia będzie podyktowana regułą “od studentów dla studentów”, ponieważ będziemy kładli nacisk na transfer wiedzy i umiejętności między członkami różnych organizacji.

Wydarzenie będzie składać się z kilku części:

 1. Sesja prezentacji na temat projektów prowadzonych przez organizacje studenckie.
 2. Sesja posterowa na której przedstawiciele organizacji studenckich przedstawią pozostałe projekty, w tym badawcze lub ogólny profil swojej działalności.
 3. Panele dyskusyjne oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych studentów i doktorantów lub absolwentów, którzy w czasie swoich studiów działali w organizacjach studenckich poruszające problemy i wyzwania dotykające organizacje studenckie. Dokładne tematy warsztatów zostaną wybrane na późniejszym etapie.
 4. Walne Zgromadzenie Polskie Stowarzyszenia Studentów Fizyki, czyli coroczne zebranie członków naszego Stowarzyszenia na którym podsumowana jest całoroczna działalność, wybierane są władze Stowarzyszenia i wybierane są cele na kolejny rok.

Komitet organizacyjny:

 • Włodzimierz Mikke (przewodniczący)
 • Błażej Kuzaka
 • Karol Łukanowski
 • Weronika Pasek
 • Michał Suchorowski
 • Zuzanna Sulej
 • Mikołaj Zawadzki