POLSKIE ELIMINACJE DO PLANCKS 2019

7 kwietnia 2019 roku Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki przeprowadziło na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego polskie eliminacje do studenckiego drużynowego konkursu fizyki teoretycznej PLANCKS 2019 (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students). PLANCKS jest konkursem organizowanym corocznie przez organizacje członkowskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Fizyki (IAPS), do którego należy też PSSF. W tym roku finał odbędzie się on 17-19 maja na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. Więcej informacji o PLANCKS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https://plancks.org/

Zdjęcie pamiątkowe

Przebieg eliminacji

Polskie eliminacje do konkursu PLANCKS przybrały formę wzorowaną na tym jak przebiega finał konkursu. Czteroosobowe drużyny studentów miały 4 godziny na rozwiązanie dziewięciu zadań z różnych dziedzin fizyki teoretycznej. Nie mogły przy tym korzystać z żadnej pomocy z zewnątrz ani wcześniej przygotowanych materiałów. Dwie najlepsze przechodzą dalej by reprezentować Polskę na konkursie głównym w Danii. Zadania eliminacyjne zostały przygotowane przez niemiecki oddział IAPS – Arbeitskreis junge DPG, który organizował niemieckie eliminacje (konkurs „DOPPLERS”) w ten sam weekend.

Z Polski do PLANCKSa zgłosiło się w sumie pięć drużyn:

  1. Maciej Kalka (AGH), Maciej Kierkla (UW), Paweł Pajewski (UW), Paweł Piszko (UJ)
  2. Julia Lange, Jakub Morawski, Paulina Michalak, Adam Nałęcz-Jawecki (wszyscy z UW)
  3. Team Smoluchowski z UJ: Tomasz Szołdra, Paweł Matus, Piotr Staroń, Oskar Prośniak
  4. Michał Bobula, Oskar Warmusz, Kornel Witkowski, Maciej Kowalczyk (wszyscy z UWr)
  5. „Los Matadores” z PWr: Stanisław Marek Bzdęga, Monika Laska, Rafał Świętek i Paulina Jarosz

Spotkanie organizacyjne rozpoczęło się o godzinie 13 w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5. Organizatorzy z Komitetu Lokalnego PSSF na Uniwersytecie Warszawskim (KL UW) omówili zasady konkursu i przeprowadzili losowanie numerów drużyn. Następnie uczestnicy udali się do sal „PWN” udostępnionych na przeprowadzenie konkursu przez Makerspace@UW. O godzinie 13.20 rozpoczęło się rozwiązywanie zadań. Konkurs zakończył się o godzinie 17.20, zebrane zadania otwarte zostały następnie przekazane pracownikom naukowym Wydziału Fizyki UW którzy zgodzili się dokonać ich oceny.

Losowanie numerów drużyn

Wyniki

Szczegóły dotyczące oceniania poszczególnych zadań i wzorcowe rozwiązania zostały wysłane kapitanom poszczególnych drużyn. Ogólne wyniki Polskich Eliminacji do konkursu PLANCKS 2019 zebrano w poniższej tabeli (pogrubiono nazwy drużyn które zakwalifikowały się do finałów):

Drużyna \ Zad.123456789Sumamiejsce
1 (AGH+UW+UJ)35144118
2 (UW)2769,53,58,536,5II
3 (Team Smoluchowski / UJ) 51922,5379,56,545,5I
4 (UWr) 331,56,5519III
5 (Los Matadores / PWr)13,54,59

Serdecznie gratulujemy drużynie „Team Smoluchowski” zwycięstwa, drużynie z UW – zajęcia drugiego miejsca, obu drużynom życzymy powodzenia w Danii. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi by spróbować swoich sił w tych niezwykle trudnych zawodach!

Podziękowania

Komietet Organizacyjny Polskich Eliminacji do Konkursu PLANCKS 2019 chciałby serdecznie podziękować:

  • Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Makerspace@UW – za użyczenie sal i pomoc w organizacji wydarzenia
  • Pracownikom Wydziału Fizyki UW którzy zgodzili się sprawdzić rozwiązania uczestników: mgr. Stanisławowi Sołtanowi, dr. Marcinowi Kościeleckiemu, dr. hab. Adamowi Bednorzowi, dr. hab. Rafałowi Demkowiczowi-Dobrzańskiemu, oraz dr. Grzegorzowi Łachowi
  • Kolegom z Arbeitkreis junge DPG (IAPS NC Germany) za wsparcie w postaci użyczenia treści zadań i ich rozwiązań oraz rady dotyczące organizacji eliminacji do PLANCKS
  • Autorom zadań: Gergana Borisova, Maximilian Düll, Heike Eisenlohr, Sabrina Gronow, Philipp Jäger, Alexander Osterkorn, Dominik Rattenbacher, Dr. Markus Schmitt
  • Komitetowi Organizacyjnemu Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW (smn.fuw.edu.pl), które odbywało się równolegle – za współpracę w celu sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu obydwu wydarzeń

Komitet Organizacyjny: Paweł Sidorczak (KL UW), Tomasz Necio (KL UW), pieczę nad przekazaniem zadań od niemieckich organizatorów trzymała Paulina Stasica (KL AGH)