Dokumenty

Statut PSSF

Nadrzędnym dokumentem regulującym cele, sposób działalności oraz strukturę organizacyjną Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki (PSSF) jest statut PSSF.

Statut napisany jest zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach a PSSF jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń […] Krajowego Rejestru Sądowego.


Wzory dokumentów

Wzory dokumentów


Uchwały Zarządu

2021:

2020:

2018:


Protokoły z Walnych Zgromadzeń


Inne

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Statutu PSSF