O nas

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki zostało założone w listopadzie 2018 roku przez studentów różnych polskich uczelni wyższych. Jesteśmy edukacyjną organizacją pozarządową zrzeszającą studentów i doktorantów fizyki oraz kierunków pokrewnych. Naszą działalnością wspieramy członków PSSF w rozwoju naukowym, a także promujemy fizykę wśród ogółu społeczeństwa. Pełnimy również funkcję krajowego komitetu międzynarodowego stowarzyszenia studentów {iaps}.