PLANCKS 2020 Polish Preliminary [Aktualizacja 2020-03-03]

Uwaga! Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki wraz z Kołem Turnieju Fizyków Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór zgłoszeń do konkursu „PLANCKS 2020 Polish Preliminary”, który odbędzie się 14 marca w Warszawie.

Co: Konkurs PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students) jest organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Fizyki {iaps} od 2014 roku. W ramach konkursu studenci (I i II stopnia) fizyki z całego świata spotykają się, by w drużynach trzy- lub czteroosobowych w ciągu 4 godzin jak najlepiej rozwiązać 10 zadań (głównie z fizyki teoretycznej). Poza tym uczestnictwo w konkursie obejmuje udział w wydarzeniach takich jak imprezy integracyjne, wykłady znanych naukowców, lab toury itp. Konkurs przebiega w języku angielskim. Tegoroczna edycja organizowana jest przez brytyjski oddział {iaps} w Instytucie Fizyki (IOP) w Londynie i odbędzie się w dniach 8-10 maja. Koszt uczestnictwa w konkursie głównym w tegorocznej edycji wynosi 60€ od osoby. Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie tegorocznych organizatorów: https://www.plancks.uk/about-plancks. Zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są pod adresem https://www.iaps.info/wp-content/uploads/2019/05/PLANCKS_rules_2018.pdf.

Każdy kraj może być reprezentowany przez co najwyżej dwie drużyny. W celu wyłonienia polskiej reprezentacji, PSSF jako reprezentant Polski w strukturach {iaps} organizuje konkurs „PLANCKS Preliminary” kwalifikujący dwie najlepsze drużyny do międzynarodowych finałów. Konkurs wzorowany jest na podobnych wydarzeniach w innych krajach (np. konkurs „Dopplers” w Niemczech, „Plancks Austria”)

Kiedy: termin zgłaszania drużyn: 23 lutego 2020r. 23:59:59. Konkurs krajowy odbędzie się 14 marca w Warszawie, finały międzynarodowe: 8-10 maja

Gdzie: Wydział Fizyki UW; finały międzynarodowe: Institute of Physics HQ, Londyn

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ: w celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wysłanie przez kapitana drużyny e-maila na adres p.sidorczak@student.uw.edu.pl. W temacie prosimy napisać: „Zgłoszenie do konkursu PLANCKS”. W treści prosimy podać listę członków drużyny (3 lub 4 osoby) z następującymi danymi: imię, nazwisko, rok i stopień studiów, uczelnia, zaznaczenie która osoba jest kapitanem oraz jej dane kontaktowe (e-mail lub telefon).

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu PLANCKS 2020 Polish Preliminary oraz zgłaszania drużyn do konkursu PLANCKS 2020. Podane dane osobowe zostaną udostępnione dla: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Fizyki {iaps} oraz Komitetowi Organizacyjnemu PLACNKS 2020, w celach związanych z organizacją konkursu.

Aktualizacja 2020-03-03: Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Naukowe PWN zgodziło się zostać oficjalnym sponsorem konkursu! Więcej informacji: http://pssf.edu.pl/2020/03/03/wydawnictwo-naukowe-pwn-sponsorem-plancks-2020-polish-preliminary/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa: http://bit.ly/2TCoph1

Nowy semestr z PWN


Related Post