Dołącz do nas!

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki składa się z oddziałów lokalnych (Komitetów Lokalnych) działających przy uczelniach wyższych, oraz z Członków Indywidualnych studiujących na uczelniach, na których nie ma Komitetu Lokalnego PSSF.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć – wypełnij formularz poniżej.

Stowarzyszenie pobiera opłaty członkowskie za rok kalendarzowy: 25 zł od Członka Indywidualnego, od 100 zł do 400 zł od Komitetu Lokalnego w zależności od jego wielkości. Zostając członkiem PSSF, automatycznie zostajesz też członkiem {iaps}.

Formularz zgłoszeniowy

Zapis do stowarzyszenia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty członkowskiej 25 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działania promocyjne, stronę internetową oraz organizacje wydarzeń.

Oświadczam, że akceptuję Status PSSF i mam status studenta lub doktoranta

Oświadczam, że akceptuję członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentow Fizyki {iaps}

Konto bankowe stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki

06 1750 0012 0000 0000 4108 5606

Jak założyć Komitet Lokalny na swojej uczelni?

Prosimy o kontakt na michal.suchorowski@pssf.edu.pl