Walne Zgromadzenie PSSF 2019

Drodzy Studenci Fizyki! 🙂

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki (PSSF) ogłasza, że dnia 30 listopada 2019 o 13 na Politechnice Warszawskiej (sala 113, Wydział Fizyki PW) rozpocznie się Walne Zgromadzenie (WZ) naszego Stowarzyszenia. Na WZ będzie możliwość zmiany Statutu naszego Stowarzyszenia, podsumujemy pierwszy rok naszej działalności, wybierzemy nowy Zarząd oraz wyznaczymy cele na nadchodzący rok. Po zgromadzeniu planujemy wspólne wyjście na integrację 🙂

W WZ może uczestniczyć KAŻDY członek i sympatyk PSSF, lecz prawo do głosowania uzyskują reprezentanci członków indywidualnych i Komitetów Lokalnych.

Członkowie indywidualni wybierają spośród siebie reprezentacje wielkości 10% obecnych członków. Z tego powodu prosimy o przesyłanie kandydatur na adres: pssf@pssf.edu.pl, następnie kandydaci zostaną ogłoszeni pozostałym Członkom Indywidualnym, którzy w ciągu 5 dni będą mogli przesłać swój głos.

Komitet Lokalny może być reprezentowany przez 5 Delegatów, ale według naszego Statutu nowo utworzone Komitety (Komitety Tymczasowe) mogą mieć 3 Delegatów. Jednak jednym z pierwszych punktów na Walnym Zgromadzeniu będzie przyznanie pełnych praw Komitetom Tymczasowym, więc zapraszamy do wybrania w swoim Komitetcie 5 Delegatów, a w pierwszym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko 3 z nich.

Na Waszym Uniwersytecie nie ma jeszcze Komitetu Lokalnego? Nic staconego! Aby założyć Komitet przy swojej uczelni wystarczy:
1. Złożyć wniosek o utworzenie Komitetu Lokalnego podpisany przez co najmniej 5 osób będących studentami jednej uczelni (lub kilku uczelni znajdujących się w tym samym województwie),
2. Przedstawić uchwalony Regulamin Komitetu Lokalnego.

Jeżeli wniosek o założenie Komitetu Lokalnego wpłynie przed 30 listpoada, tj. przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia, Komitet ten zostanie zwolniony z opłaty członkowskiej w bieżącym roku.

Wzory w/w dokumentów oraz Statut Stowarzyszenia znajdziecie na naszej stronie pod linkiem
http://pssf.edu.pl/dokumenty/walne-zgromadzenie-2019/
W razie pytań piszcie do nas na pssf@pssf.edu.pl lub na Facebooku 🙂

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2361472247312450/