Walne Zgromadzenie PSSF – Podsumowanie

Kolejny rok za nami!

27.11.2021 odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki, w formie zdalnej. Przedstawiciele Komitetów Lokalnych odbyli istotne dyskusje na temat przyszłości Stowarzyszenia oraz wybrali nowe władze PSSF.

Wprowadzono zmiany w Statucie PSSF (pełen tekst Statutu po zmianach możecie znaleźć tutaj), przede wszystkim:

  • Każdy członek PSSF, który utracił status studenta pozostaje członkiem PSSF przez 12 miesięcy. W ten sposób zmieniając uczelnie, lub wyjeżdżając na długi staż dalej możecie cieszyć się członkostwem w PSSF i {iaps}!

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

  • Damian Ziomko, Politechnika Wrocławska – Prezes PSSF
  • Michał Suchorowski, Unwiersytet Warszawski – Skarbnik, Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych
  • Joanna Szulc, Uniwersytet Warszawski – Koordynatorka Wydarzeń, Wiceprezeska
  • Mikołaj Zawadzki, Uniwersytet Warszawski – Pełnomocnik ds. Sponsorów i dofinansowań
  • Tymoteusz Ciesielski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Pełnomocnik ds. IAPS

Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Helena Ciechowska, Uniwersytet Warszawski
  • Paweł Sidorczak, Uniwersytet Warszawski
  • Sebastian Owarzany, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy!