Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny skład Zarządu (grudzień 2021)

Prezes: Damian Ziomko (damian.ziomko@gmail.com)
Skarbnik, Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych: Michał Suchorowski (michal.suchorowski@pssf.edu.pl)
Wiceprezeska, Koordynatorka Wydarzeń: Joanna Szulc (j.szulc6@student.uw.edu.pl)
Pełnomocnik ds. iaps: Tymoteusz Ciesielski (tymotheus.c@gmail.com)
Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań: Mikołaj Zawadzki (mk.zawadzki5@student.uw.edu.pl)

Obecny skład Komisji Rewizyjnej (grudzień 2021)

Przewodniczący: Sebastian Owarzany (sebastian.owarzany@pssf.edu.pl)
Helena Ciechowska (h.ciechowska@student.uw.edu.pl)
Paweł Sidorczak (p.sidorczak@student.uw.edu.pl)