Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny skład Zarządu

Prezes: Damian Ziomko (damian.ziomko@gmail.com)

Sekretarz generalny: Mikołaj Zawadzki (mk.zawadzki5@student.uw.edu.pl)

Skarbnik: Michał Suchorowski (michal.suchorowski@pssf.edu.pl)

Członkini Zarządu ds. {iaps}: Zuzanna Sulej (z.sulej@student.uw.edu.pl)

Członkini Zarządu ds. Wydarzeń: Weronika Pasek (w.k.pasek@gmail.com)

Członek Zarządu ds. Członkostwa i Promocji: Włodzimierz Mikke

Pełnomocnicy

Pełnomocniczka ds. mediów społecznościowych: Helena Cichocka

Obecny skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Helena Ciechowska (h.ciechowska@student.uw.edu.pl)

Stefan Tombiński (stefan.tombinski@gmail.com)

Norbert Nieścior