Konkurs o Grant Konferencyjny

Plakat do pobrania w formacie PDF: kliknij tutaj

Regulamin konkursu o Grant Konferencyjny:

  1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki, dalej nazywane PSSF.
  2. W konkursie udział mogą wziąć tylko Lokalne Komitety PSSF, których zgłoszenia będą dotyczyć wydarzeń organizowanych przez jego członków. Do konkursu zgłaszać można konferencje studenckie z zakresu fizyki i nauk pokrewnych, które odbędą się w terminie 1 sierpnia 2019 – 30 czerwca 2020. Wydarzenie to musi wpisywać się w cele statutowe PSSF.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia (link) na adres pssf@pssf.edu.pl do dnia 31 maja 2019. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia zgłaszającego o wyjaśnienie niejasnych lub uzupełnienie brakujących informacji.
  4. Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, dalej Komisja, wybiera zwycięzce konkursu.
  5. Główną nagrodą w konkursie jest dofinansowanie zwycięskiego wydarzenia kwotą do 200€ sfinansowaną przez International Association of Physics Students, dalej {iaps}, w ramach grantu ‘Grant for Committee Kick-Starting’.
  6. Warunkiem uzyskania dofinansowania przez zwycięzce konkursu jest umieszczenie na materiałach promocyjnych logo PSSF oraz {iaps} oraz pozwolenie na promocję obu stowarzyszeń w czasie trwania wydarzenia poprzez prezentację ustną członka PSSF.
  7. Przewodniczącym Komisji jest Michał Suchorowski, Prezes PSSF. Członkowie Komisji zostaną powołani przez Zarząd PSSF spośród członków PSSF, którzy nie są członkami Lokalnych Komitetów zgłaszających swoje wydarzenia do konkursu, po 31 maja 2019.
  8. Od decyzji Komisji nie można się odwołać, ale nieprawidłowości w wyborze jej członków lub jej działaniu należy zgłaszać do Komisji Rewizyjnej PSSF.

ZgłoszeniaW opisie prosimy zawrzeć informację o konferencji i jej poprzednich edycjach o ile takie były, np. ilość uczestników, planowany koszt konferencji, uzyskani sponsorzy i inne źródła finansowania oraz motywację dlaczego właśnie Wam powinniśmy przyznać Grant Konferencyjny i na co pieniądze zostałby wydane, jeśli ten Grant otrzymacie.