Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny skład Zarządu (grudzień 2018)

Prezes, pełnomocnik ds. iaps: Michał Suchorowski (michal.suchorowski@pssf.edu.pl)
Skarbnik: Przemysław Kaim (przemyslaw.kaim@pssf.edu.pl)
Sekretarz: Ewa Glimos (ewa.glimos@pssf.edu.pl)
Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych: Aleksandra Kukiełka (aleksandra.kukielka@pssf.edu.pl)
IT, wiceprezes: Tomasz Necio (tomasz.necio@pssf.edu.pl)
Rzecznik: Paulina Stasica (paulina.stasica@pssf.edu.pl)

Obecny skład Komisji Rewizyjnej (grudzień 2018)

Przewodnicząca: Aleksandra Kotek
Karol Białas
Juliusz Antoni Brzeziak