Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny skład Zarządu (grudzień 2019)

Prezes: Aleksandra Kukiełka (aleksandra.kukielka@pssf.edu.pl)
Skarbnik: Sebastian Owarzany (sebastian.owarzany@pssf.edu.pl)
Sekretarz: Helena Ciechowska (helena.ciechowska@pssf.edu.pl)
Koordynator Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych: Łukasz Sawicki (lukasz.sawicki@pssf.edu.pl)
Pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań: Sara Piotrowska (sara.piotrowska@pssf.edu.pl)
Pełnomocnik ds. iaps: Michał Suchorowski (michal.suchorowski@pssf.edu.pl)
IT: Kacper Ledwosiński (kacper.ledwosinski@pssf.edu.pl)
Rzecznik, wiceprezes: Tomasz Necio (tomasz.necio@pssf.edu.pl)

Obecny skład Komisji Rewizyjnej (grudzień 2019)

Przewodniczący: Mikołaj Zawadzki
Łukasz Rudyk
Paweł Sidorczak