Dołącz do nas!

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki składa się z oddziałów lokalnych (Komitetów Lokalnych) działających przy uczelniach wyższych, oraz z Członków Indywidualnych studiujących na uczelniach, na których nie ma Komitetu Lokalnego PSSF. Stowarzyszenie jest na etapie powstawania (spotkanie założycielskie odbyło się w listopadzie 2018 roku). Jeżeli chcesz do nas dołączyć – wypełnij formularz poniżej. Stowarzyszenie pobiera opłaty członkowskie: 20 zł od Członka Indywidualnego, min(5 #członków, 200) zł od Komitetu Lokalnego. Zostając członkiem PSSF, automatycznie zostajesz też członkiem {iaps}.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że akceptuję Status PSSF i mam status studenta

Oświadczam, że akceptuję członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentow Fizyki {iaps}

Jak założyć Komitet Lokalny na swojej uczelni?

Prosimy o kontakt na lukasz.sawicki@pssf.edu.pl