O nas

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki zostało założone w listopadzie 2018 roku przez studentów różnych polskich uczelni wyższych. Założycielami byli studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej.
 
Jesteśmy edukacyjną organizacją pozarządową zrzeszającą studentów i doktorantów fizyki oraz kierunków pokrewnych. Naszą działalnością wspieramy członków PSSF w rozwoju naukowym, a także promujemy fizykę wśród ogółu społeczeństwa poprzez organizowanie i współorganizowanie wydarzeń.

Działamy we współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi, które mogą korzystać z naszej osobowości prawnej przy organizacji wydarzeń.

Do Stowarzyszenia należą członkowie indywidualni oraz członkowie w Komitetach Lokalnych. Aktualnie aktywne są

  • KL Nabla (Politechnika Wrocławska) [www][FB],
  • KL AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza),
  • KL UW (Uniwersytet Warszawski),
  • KL UJ (Uniwersytet Jagielloński) [FB](nkf[at]uj.edu.pl).

Pełnimy również funkcję komitetu krajowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Fizyki.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Fizyki {iaps} to instytucja non-profit zrzeszająca studentów nauk fizycznych z całego świata, organizująca m.in. Międzynarodową Konferencję Studentów Fizyki (ICPS), konkurs PLANCKS, międzynarodowe wycieczki do laboratoriów takich jak CERN.
Instytucja angażuje się również w promocję nauk fizycznych i wymian studenckich – finansuje i pomaga w organizacji międzynarodowych projektów przez lokalne oddziały z różnych krajów.

Więcej o IAPS na stronie iaps.info.