Uchwała 1/2018

Uchwała 1/2018

Zarządu Polskiego Stowarzyszania Studentów Fizyki z dnia 23 grudnia 2018 r.

1. Uchwala się politykę prywatności. Treść polityki prywatności w załączniku nr 1.

Załącznik 1