ForFiz

Forum Studenckich Organizacji Fizyki (ForFiz) jest wydarzeniem skierowanym do studentów i doktorantów fizyki oraz nauk pokrewnych z całej Polski, którzy działają w kołach naukowych, samorządach lub innych organizacjach studenckich. Chcemy również dotrzeć do studentów chcących rozpocząć taką działalność i zainteresowanych jej zakresem w Polsce.

Zaplanowanym miejscem realizacji jest Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach, z którego będzie prowadzona transmisja na portalu YouTube, która ma dotrzeć do środowiska akademickiego studentów fizyki z całej Polski.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-20 października 2024 r.

Ważnym celem wydarzenia jest integracja naszej społeczności studenckiej, aby lepiej poznać problemy istniejące w przestrzeni akademickiej oraz dyskutować wspólne drogi do ich rozwiązania. Forma wydarzenia będzie podyktowana regułą “od studentów dla studentów”, ponieważ będziemy kładli nacisk na transfer wiedzy i umiejętności między członkami różnych organizacji.

Wydarzenie będzie składać się z kilku części:

  1. Sesja prezentacji na temat projektów prowadzonych przez organizacje studenckie.
  2. Panele dyskusyjne oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych studentów, doktorantów lub absolwentów, którzy w czasie swoich studiów działali w organizacjach studenckich, poruszające problemy i wyzwania dotykające organizacje studenckie. Dokładne tematy warsztatów zostaną ogłoszone niedługo.
  3. Konkurs dla kół naukowych.

Więcej informacji wkrótce! Obserwuj nas na Facebooku

Komitet organizacyjny:

  • Włodzimierz Mikke (Przewodniczący)
  • Weronika Pasek
  • Michał Suchorowski
  • Zuzanna Sulej
  • Mikołaj Zawadzki
  • Helena Cichocka

Logo i oprawa graficzna – Karol Łukanowski