Działalność

PSSF zostało założone w listopadzie 2018 roku.

Co planujemy robić:

wsparcie organizacji Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyki

reprezentowanie Polski w strukturach {iaps} (International Association of Physics Students)

organizowanie krajowych eliminacji do konkursu fizycznego PLANCKS

dofinansowywanie projektów związanych z popularyzacją fizyki i rozwojem studentów fizyki i nauk pokrewnych w Polsce

wspomaganie współpracy między kołami naukowymi fizyki i nauk pokrewnych w Polsce

integracja studentów nauk fizycznych z całej Polski

współpraca z innymi oddziałami {iaps}