Spotkanie założycielskie PSSF – podsumowanie

W sobotę (24 listopada 2018) odbyło się spotkanie założycielskie PSSF. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się pojawili, ale także tym których nie było, a jakkolwiek działają na rzecz powstania naszego Stowarzyszenia!
Podsumowując spotkanie: udało się zrobić wszystko co planowaliśmy, czyli uchwalić powstanie PSSF, przyjąć statut oraz wybrać Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Jeśli chodzi o statut, to po dyskusji został on jeszcze w kilku miejscach poprawiony w porównaniu do wersji sprzed spotkania.
Na ten rok zawieszone zostały stanowiska Koordynatora Wydarzeń i Pełnomocnika ds. dofinansowań i sponsorów, których obowiązki zostaną rozdzielone między pozostałych członków Zarządu.
Na Prezesa Stowarzyszenia i pełnomocnika ds. iaps został wybrany Michał Suchorowski.
Do Zarządu zostali wybrani także:
na Skarbnika: Przemek Kaim,
na Sekretarza: Ewa Glimos,
na Koordynatora Komitetów Lokalnych i Członków Indywidualnych: Aleksandra Kukiełka,
na Pełnomocnika ds. informatyzacji: Tomasz Necio,
na Rzecznika: Paulina Stasica.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Aleksandra Kotek, która została także Przewodniczącą Komisji oraz Karol Białas i Juliusz Antoni Brzeziak.
Zdecydowaliśmy także, że jednym z naszych głównych celów będzie objęcie opieką OSKNFu, co zamierzamy zaproponować w grudniu w Warszawie. Jeśli to się uda następne Walne Spotkania odbywałyby się w czasie trwania OSKNFu.
W załączniku znajdziecie najnowszą wersję Statutu, która w środę (28 listopada) została zaniesiona do KRS, oraz protokół ze Spotkania.

Protokół z zebrania założycielskiego

Statut PSSF

Załącznik nr 1 do Statutu PSSF

Related Post