PLANCKS 2019

Uwaga! Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki ogłasza nabór zgłoszeń do konkursu PLANCKS 2019, który odbędzie się w dniach 17–19 maja 2019 w Odense w Danii.

Co: konkurs PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students) jest organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Fizyki {iaps} od 2014 roku. W ramach konkursu studenci (I i II stopnia) fizyki z całego świata spotykają się, by w drużynach trzy- lub czteroosobowych w ciągu 4 godzin jak najlepiej rozwiązać 10 zadań (głównie z fizyki teoretycznej). Poza tym uczestnictwo w konkursie obejmuje udział w wydarzeniach takich jak imprezy integracyjne, wykłady znanych naukowców, lab toury itp. Konkurs przebiega w języku angielskim, nagrody w tegorocznej edycji zostaną ogłoszone na stronie głównej konkursu (http://www.plancks-2019.sdu.dk/index.html). Tegoroczna edycja organizowana jest przez duński oddział {iaps} na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense i odbędzie się w dniach 17–19 maja. Koszt uczestnictwa w konkursie głównym w tegorocznej edycji wynosi 60€ od osoby. Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie tegorocznych organizatorów: http://www.plancks-2019.sdu.dk/aboutplancks.html. Zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są pod adresem https://www.iaps.info/wp-content/uploads/2016/09/PLANCKS_rules.pdf.

Każdy kraj ma prawo wystawić w konkursie dwie (w pewnych wyjątkowych przypadkach – trzy) drużyny. Jeżeli do końca lutego otrzymamy zgłoszenia od więcej niż dwóch drużyn, postaramy się zorganizować polskie krajowe eliminacje. Wstępnie planowana data i miejsce eliminacji to Warszawa, piątek 5 kwietnia (data została wybrana w taki sposób aby móc połączyć siły z niemieckim oddziałem {iaps} oraz aby umożliwić uczestnikom wzięcie udziału w Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW, które odbywa się 6–7 kwietnia). Zastrzegamy, że data i miejsce ewentualnych eliminacji nie jest jeszcze ostatecznie ustalona i może ulec zmianie. Udział w eliminacjach będzie prawdopodobnie bezpłatny, jednak nie zamierzamy też zapewnić noclegów, oczekujemy też od zwycięskich drużyn gotowości do pokrycia własnych kosztów uczestnictwa w konkursie głównym.

Kiedy: ostateczny termin zgłaszania drużyn: 28 lutego 2019r. 23:59:59. Ewentualne eliminacje odbędą się na przełomie marca/kwietnia (prawdopodobnie 5 kwietnia). Konkurs główny odbywa się 17–19 maja.

Gdzie: ew. eliminacje – prawdopodobnie Warszawa; konkurs główny: Uniwersytet Południowej Danii, Odense, Dania

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ: w celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wysłanie przez kapitana drużyny e-maila na adres pssf@pssf.edu.pl. W temacie prosimy napisać: „Zgłoszenie do konkursu PLANCKS”. W treści prosimy podać listę członków drużyny (3 lub 4 osoby) z następującymi danymi: imię, nazwisko, rok i stopień studiów, uczelnia, zaznaczenie która osoba jest kapitanem oraz jej dane kontaktowe (e-mail lub telefon). Prosimy także zaznaczyć, że drużyna zapoznała się i zaakceptowała się z:
IAPS Code of Conduct (https://iaps.info/wp-content/uploads/2016/09/Code-of-Conduct_2016-1.pdf),
IAPS Terms and conditions (https://iaps.info/wp-content/uploads/2017/09/iaps-Terms-and-Conditions.pdf),
zasadami konkursu PLANCKS 2019 (https://drive.google.com/file/d/14k1oUefWOsq9H4rLNtq4QBO8ZDOFQuq3/view), (https://drive.google.com/file/d/14DBCAx6gvt0XB1hy_P8qh4D12_vWZItD/view), oraz
PLANCKS 2019 Terms and conditions (https://drive.google.com/file/d/1fHiIC3q2DXmbX65MKAs3q4bVKwz_t43B/view).

Uwaga! Wszyscy członkowie drużyny muszą być członkami {iaps}. W przeciwnym wypadku prosimy o wcześniejsze przystąpienie do PSSF (http://pssf.edu.pl/dolacz-do-nas/) lub bezpośrednio do {iaps} (http://pssf.edu.pl/miedzynarodowe-stowarzyszenie-studentow-fizyki-iaps/). Członkowie PSSF którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez {iaps} stają się automatycznie członkami {iaps} od momentu rejestracji PSSF jako {iaps} NC Poland (prawdopodobny termin: styczeń 2019).

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji krajowych eliminacji do konkursu PLANCKS 2019 oraz zgłaszania drużyn do konkursu PLANCKS 2019. Podane dane osobowe zostaną udostępnione dla: {iaps}, Komitet Organizacyjny PLACNKS 2019, w celach związanych z organizacją konkursu PLANCKS 2019 (więcej informacji w IAPS Terms and conditions, oraz PLANCKS 2019 Tems and conditions – linki wyżej).