Walne Zgromadzenie PSSF – Podsumowanie

Kolejny rok za nami! 27.11.2021 odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki, w formie zdalnej. Przedstawiciele Komitetów Lokalnych odbyli istotne dyskusje na temat przyszłości Stowarzyszenia oraz wybrali nowe władze PSSF. Wprowadzono zmiany w Statucie PSSF (pełen tekst Statutu po zmianach możecie znaleźć tutaj), przede wszystkim: Każdy członek PSSF, Czytaj więcej